Politica de Confidentialitate si Protectia Datelor Personale GDPR

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In baza Regulamentului UE 679 din 2016 (GDPR) DEEPSTORAGE SRL (cunoscuta si ca DEEPSTORAGE), societate cu raspundere limitata, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Calafat, str. Decebal, nr. 54, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J16/2106/2019 si avand Codul Unic de Inregistrare RO41436644, cont bancar RO74BTRLRONCRT0513691701, deschis la Banca Transilvania – Agentia Calafat, inregistrata sub numarul 3434 in Registrul General al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, avand urmatoarele date de contact: e-mail: contact @ deepstorage.ro , tel: +40.751.130.587, colecteaza si prelucreaza datele personale in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Va solicitam sa furnizati datele dumneavoastra doar daca acestea sunt necesare pentru a putea furniza serviciile noastre, facturare, securitatea serviciilor sau obligatii legale si va solictam acordul pentru comunicari de marketing.

Care sunt datele cu caracter personal prelucrate

Prelucrarea  datelor dumneavoastra in scopul executarii contractului. Prelucram datele pentru inregistrarea si administrarea domeniilor internet, furnizarea serviciilor de hosting si servicii conexe, facturarea serviciilor prestate catre dumneavoastra si administrarea contului de client.

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre DEEPSTORAGE SRL:

 • Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, tara, telefon, e-mail, CNP). Datele sunt necesare pentru incheierea in mod valabil a contractelor si pentru derularea raportului contractual.
 • Date cu privire la locatia si inregistrari audio ale persoanelor fizice (inregistrari audio ale convorbirilor telefonice, adresa IP captata la utilizarea site-urilor si aplicatiilor DEEPSTORAGE SRL). Datele sunt necesare in vederea asigurarii si imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea clientilor, precum si in vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale platformelor utilizate de DEEPSTORAGE SRL.

Cum utilizam datele cu caracter personal

DEEPSTORAGE SRL colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

 • Pentru a furniza servicii si a remedia probleme tehnice.
 • Ca rezultat al cerintelor legale, companiei DEEPSTORAGE SRL i se poate cere sa pastreze sau sa furnizeze acces la datele pentru servicii, pentru a respecta cerintele de raportare, dezvaluire sau a altor cerinte de procese legale, autorizate legal.
 • Pentru solutionarea potentialelor litigii.
 • Pentru solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor primite din partea clientilor.
 • Pentru identificarea clientilor, efectuarea de verificari de integritate, detectarea si prevenirea potentialelor fraude.
 • Pentru comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate.
 • Pentru asigurarea masurilor de securitate necesare.
 • Pentru recuperarea creantelor.

Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus are ca temei:

 • Incheierea si executarea contractului de furnizare servicii la care sunteti parte, precum si efectuarea demersurilor premergatoare incheierii contractului.
 • O obligatie legala a DEEPSTORAGE SRL.
 • Consimtamantul dumneavoastra.
 • Interesul legitim, pentru activitati precum efectuarea de analize statistice si raportari interne ale DEEPSTORAGE SRL, verificarea integritatii si conformitatii persoanelor vizate, prevenirea incidentelor, asigurarea masurilor de securitate necesare, etc.

Securitatea datelor cu caracter personal

Am implementat masuri de securitate adecvate pentru a impiedica pierderea sau distrugerea accidentala, utilizarea sau accesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal intr-un mod neautorizat, modificarea sau divulgarea acestora. In plus, limitam accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal acelor angajati, agenti, antreprenori si altor terti care au nevoie sa le cunoasca in scopul desfasurarii afacerilor. Acestia vor prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal numai conform instructiunilor noastre si sunt supusi unei obligatii de confidentialitate.

Am implementat proceduri pentru a trata orice încalcare de date cu caracter personal suspecta si va vom notifica pe dumneavoastra si orice autoritate de reglementare aplicabila cu privire la o încalcare in cazul in care suntem obligati legal sa facem acest lucru.

Astfel de masuri includ utilizarea de firewall-uri, soltii antimalware, servere securizate, criptare, sisteme corespunzatoare drepturilor de acces de management si proceselor, selectarea atenta a procesoarelor si a altor masuri tehnice si comerciale rezonabile pentru a oferi protectie adecvata pentru datele dumneavoastra personale impotriva utilizarii sau accesarii neautorizate.

Colectarea datelor precum si comunicarea prin email se face exclusiv prin conexiuni criptate cu certificate SSL.

Divulgarea datelor cu caracter personal

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

 • Autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor, precum si cele din domeniul securitatii cibernetice, organele statului competente in materie penala), instante judecatoresti si alte entitati ca urmare a unei obligatii legale a DEEPSTORAGE SRL.
 • Furnizorii implicati in mod direct in procesul de asigurare a serviciilor (procesatori de plati online, RoTLD sau alti furnizori de servicii domenii internet, certificate SSL, etc.), sau catre alti furnizori de servicii si produse IT care in cadrul unor contracte de dezvoltare sau mentenanta software au acces la date sau alte servicii asa cum sunt descrise in Contract;
 • Intermediarii implicati in administrarea contractelor dumneavoastra (persoane fizice autorizate de dumneavoastra sa va administreze serviciile).

Care sunt drepturile dumneavoastra

 • Dreptul de acces la datele personale.

Va punem la dispozitie contul de client de unde puteti vizualiza datele furnizate catre noi pentru administrarea contului, facturare, furnizarea altor servicii si inregistrarea domeniilor. Pentru a consulta aceste date trebuie sa va logati in contul de client. Daca nu mai aveti acces la contul de client va rugam contactati echipa de suport.

 • Dreptul de a rectifica datele personale.

Din contul de client aveti posibilitatea ca oricand sa efectuati modificarile dorite asupra datelor dumneavoastra.

 • Dreptul la stergerea datelor personale.

Datele dumneavoastra vor fi sterse la solicitarea dumneavoastra daca acestea nu mai sunt necesare pentru derularea contractului (scopului pentru care au fost colectate) sau nu exista o reglementare in vigoare care sa ne oblige sa pastram aceste date. Astfel documentele financiar contabile trebuie pastrate pe o perioada de 10 ani incepand de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, conform Ordinul MFP nr. 2634/2015.

 • Dreptul de a va opune prelucrarii.

Aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra personale. In cazul in care va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra in scopul derularii contractului acesta nu va mai putea fi derulat si indeplinit. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment.

 • Dreptul de a cere restrictionarea prelucrarii.

Aveti dreptul de a cere restrictionarea limitarii pentru verificarea corectitudinii datelor prelucrate.

 • Dreptul la portabilitatea datelor.

Puteti solicita portarea datelor furnizate de dumneavoastra pentru derularea contractului sau in alte scopuri in format electronic.

 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv profilare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la gdpr @ deepstorage.ro.

 • Dreptul de a va adresa justitiei sau catre Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Ultima actualizare: 11.04.2024